POSLOVNI ENGLESKI
– Časovi engleskog jezika English Kingdom –

Nakon ovog specijalizovanog kursa polaznici će posedovati znanje engleskog jezika iz sledećih oblasti:

  • Poslovno okruženje
  • Menadžment i organizacija
  • Preduzetništvo
  • Poslovna korespondencija
  • Ljudski resursi
  • Marketing
  • Elektronsko poslovanje
  • Računovodstvo
  • Finansijski sektor i investicije

English-Kingdom-slogan_White