ENGLESKI ZA PRAVNIKE
– Časovi engleskog jezika English Kingdom –

Nakon ovog specijalizovanog kursa polaznici će posedovati znanje engleskog jezika iz sledećih oblasti:

  • Pravni sistem
  • Kompanijsko pravo
  • Ugovorno pravo
  • Radno pravo
  • Poslovno pravo
  • Krivično pravo
  • Međunarodno pravo
  • Pravna korespodencija
  • Sudstvo

English-Kingdom-slogan_White