ONO  ŠTO NAS IZDVAJA

  • Male grupe učenika (4 do 5 učenika u grupi).
  • Nastavu izvodi profesor engleskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom u pripremanju kandidata za polaganje međunarodno priznatih ispita. Takođe, predavač ima izrazito bogato iskustvo u izvođenju nastave engleskog jezika u oblastima prava, ekonomije, medicine, vazduhoplovstva, turizma i ugostiteljstva.
  • Kompletan proces nastave izvodi se isključivo na engleskom jeziku.
  • Koristimo nastavne materijale po ugledu na najprestižnije škole engleskog jezika u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i na Malti.
  • U procesu nastave ne koristimo samo jedan udžbenik već materijale iz najboljih udžbenika za određeni kurs. Pored toga, učenicima na svakom času dajemo štampani materijal (handout materijal) koji ostaje u njihovom vlasništvu.
  • Glavni akcenat je na konverzaciji kao i na usvajanju novog vokabulara koji je zastupljen u svim oblastima današnjeg društva.
  • Naši kursevi vam donose i ogromnu uštedu novca i vremena, jer našom metodom postižete željeni rezultat za svega 3 meseca.