Časovi engleskog jezika

– Kalendar kurseva i dinamika časova –

Dužina trajanja kursa: 3 meseca
Intenzitet nastave: 2 časa nedeljno po 60 minuta

Raspored kurseva

OD OKTOBRA DO JUNA

UPIS U TOKU

RASPORED ČASOVA

(ponedeljak – popodne; utorak – popodne; subota ceo dan )