Cena opštih i specijalizovanih kurseva engleskog jezika iznosi 7 000 rsd mesečno.

Cena priprema za međunarodne ispite iznosi 8 000 rsd mesečno!

*Trajanje kursa: 3 meseca
*Ukupan fond časova: 24 časa po 60 minuta