Specijalizovana škola engleskog jezika English Kingdom

ENGLISH KINGDOM je specijalizovana škola za učenje i usavršavanje engleskog jezka, koja svojim polaznicima nudi opšte i strukovne kurseve, kao i pripremu za polaganje medjunarodno priznatih ispita. Svi kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom (Common European Framework  of Refererence for Languages).  Nastavu izvodi profesor engleskog jezika, koristeći najsavremenije metode koje se već primenjuju u školama u Britaniji, Americi i Malti. Profesor poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa studentima i odraslima, koji svoje znanje usavršavaju u zemlji i inostranstvu.

Zašto izabrati našu školu:

  • Svi programi su sadržajno osmišljeni
  • Znanje koje se stiče je praktično i upotrebljivo
  • Besplatno testiranje-provera znanja
  • Grupe se formiraju prema nivou znanja
  • Rad u malim grupama
  • Nastava je visokokvalitetna, a materijal koji se koristi pažljivo odabran
  • Moderna metodologija i pristup nastavi

Opšti kursevi

Međunarodni kursevi

Specijalizovani kursevi