T O L E S
– Test of Legal English Skills –

TOLES je vodeći svetski ispit i test jezičkih veština pravnog engleskog jezika namenjen advokatima, studentima prava, prevodiocima i sudskim tumačima. Ovaj kurs je osmišljen tako da na najbolji mogući način pripremi kandidate za polaganje TOLES (Test of Legal English Skills) ispita.
TOLES ispit obuhvata tri nivoa znanja:

  • FOUNDATION (osnovni nivo)
  • HIGHER (srednji nivo)
  • ADVANCED (viši nivo)

TOLES je jedan od najtraženijih i najcenjenijih ispita od strane velikog broja advokatskih kancelarija i poslodavaca pri odabiru i unapređenju zaposlenih. TOLES sertifikati spadaju u grupu najznačajnijh koje možete posedovati iz oblasti pravnog engleskog jezika.

TOLES dominira tržištem i za sobom ima skoro 15 godina dokazane preciznosti. TOLES je 100% praktičan. TOLES ispitno telo je Global Legal English, koje je član medjunarodnog odeljenja Pravne Komore Engleske i Velsa (The Law Society of England and Wales).

Međunarodne kompanije i institucije koje priznaju TOLES sertifikate: Sony Ericsson; Daimler Chrysler; Banco de Portugal; Linklater Oppenhoff & Radler; European Court of Justice; European Central Bank; Shearman and Sterling; Clifford Chance; KPMG; Bonn & Schmitt & Steichen; Barcelona Bar Association; Stibbe Advfocaten en Notarissen; Leasfinanz AG; Brussels Bar Association; Alcatel Business Solutions; PricewaterhouseCoopers; Baker & McKenzie; International Criminal Court; Detusche Bundesbank; Qatar Steel Company; United Law Associates; Lahore Tax Bar Association; NCCI; Man Investments AG; AgipKCO; DuPont … itd.

English-Kingdom-slogan_White