C A E
– Certificate in Advanced English –

CAE (Certificate in Advanced English) je prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita iz engleskog jezika. Na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C1.

Ovaj sertifikat predstavlja dokaz da znanje engleskog jezika polaznika zadovoljava apsolutno sve standarde koji se očekuju od jednog profesionalaca u korporativnom i poslovnom okruženju ili od studenata u jednom akademskom okruženju, tj. na osnovnim i master univerzitetskim studijama. Samim tim, ovaj ispit namenjen je svim studentima koji žele da započnu ili nastave studije u inostranstvu, kao i poslovnim ljudima koji žele da imaju dokaz o izuzetno visokom stepenu vladanja jezičkim kompetencijama na engleskom jeziku, a kao podršku radnoj biografiji ili kao odgovor na zahtev sve većeg broja poslodavaca na tržištu koji od svojih zaposlenih zahtevaju polaganje upravo CAE ispita.

CAE sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža u svetu, kao i najvećih svetskih kompanija.

Međunarodne institucije i kompanije koje priznaju CAE serifikat: University of Queensland, Australia, McGill University, Canada, University of Toronto, Canada, King’s College London (University of London), University of Oxford (UK), University of Idaho (USA), Concordia College (USA), Adidas, BP, Ernst & Young, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Microsoft, COCA-COLA, SONY, BOSCH, DHL, NOKIA, SIEMENS… itd.

English-Kingdom-slogan_White